วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2552

ความสามารถพิเศษ

ความสามารถพิเศษ
ด้านกีฬา
เป็นนักกีฬาแบดมินตัน
ด้านการเต้น
เข้าร่วมการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์(ม.4-ม.6)
กีฬาสีประจำปี ณ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น